Thiết kế Facebook là gì? vì sao cần thiết kế Facebook?

Facebook là gì?

Facebook là một trong những mạng xã hội hàng đầu thế giới hiện nay, là nơi kết nối mọi người trên thế giới. Tương tự như Internet, Facebook đã tạo ra một thế giới phẳng – không còn khoảng cách địa lý, và tất cả người dùng đều có thể đăng và chia sẻ trạng thái, thông tin cá nhân và tương tác với người khác.

Facebook cung cấp dịch vụ mạng xã hội và mạng xã hội trực tuyến của Mỹ được thành lập vào năm 2004 và thuộc sở hữu của Meta Platforms ở Menlo Park, California.

Vì sao cần thiết kế Facebook ?

Xây dựng thương hiệu cá nhân

Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp

Tạo nên cộng đồng của bạn

Kinh doanh thành công trên Facebook

Chia sẻ và lan tỏa giá trị của bạn

Thiết kế ảnh bìa Facebook

Thiết kế ảnh bìa Facebook

Thiết kế bài post Facebook

Thiết kế ảnh bìa cá nhân

Thiết kế avatar

Thiết kế quảng cáo Facebook